Uppdrag

Under arbete
Under arbete: En fris av vykort, för perrong vid Resecentrum för Ådalsbanan i Kramfors. Med Janne Björkman

24 vykort från kommunen mellan 1894 och 2010, åren som gick mellan de två kungar som invigt ny järnväg i staden, Oscar II och Carl XVI Gustav.
En platsens historia på 24 vykort varav en tredjedel är skrivna under tvåtusentalet.
Personer sänder hälsningar genom privata funderingar som påverkades av större skeenden på platsen eller i tiden. Resenären kan själv besluta om det är fakta eller fiktion.
Vi har skrivit och utformat bilderna med utgångsläge i klassiska vykort.
Montering våren 2011 på den 180 cm höga betongväggen vid spåret.

Puls
Puls

offentlig ljussättning centrala Kramfors vid genomfartsled riksväg 90,
med Janne Björkman.

Vid genomfartsleden Riksväg 90 finns den räfflade betongmuren. Som bilist åker man tätt intill den, som resenär vid Resecentrum kommer den att finnas mitt i synfältet.
Ljussättningen gör att stolparna framträder och en rytm bildas,
en puls uppstår i kroppen då man kör förbi.

Murens åtta pelarpar förses med 16 smalstrålande LED-armaturer med vitt ljus.
Gatubelysningen släcks ner efter den ljussatta muren.


Projekt

Vackra själar
Kvinnor och Krig

Ett konstprojekt där 15 konstnärer från Västerbotten, Västernorrland och Österbotten deltar. Temat är kvinnor och krig i samband med märkesåret 1809 och tar upp krigsföring, fredskamp, miljökamp, säkerhetspolitik och civilt motstånd i ett historiskt, samtida och allmänmänskligt perspektiv.

Vackra själar (Tvivel och tro)
Fotografi, teckning och text på rollupväv, 6 bilder, varje bild 90x250cm.
Fakta från olika politiska, filosofiska, organisatoriska källor, samt Annika Kronsell, docent i statsvetenskap, Lunds Universitet, fakta och bollplank.
Foto Ola Borgström, Åsa Bergdahl

Min utgångspunkt var att träffa svenska kvinnor i försvaret, de är i dag ca fyra procent, bland de lägsta siffrorna i EU. Jag tillbringade tre veckor med militären där jag deltog i övningar, samtalade fotograferade och filmade.
För att gestalta svenska kvinnor och krig idag måste jag börja från början i civilsamhället där förväntningarna om vad en kvinna ska tycka om krig och försvarsmakten är tydliga.
Verket innefattar diskuterande röster under 100 år, om militär, samhälle  och kvinnlighet.
Hon låter sej försvaras. Hon är ren och passiv. Hon tjänar riket genom att föda och vårda. Våldsamma konflikter är makt, territorium, pengar, kön – och innehåller rollförväntningar.
Etiken är teorin, normen regeln och moralen handlingen.
Vackra själar tar upp dubbelheten i en dagens majoritetsfeminism som kan säjas vara släkt med 1800-talets politiskt konservativa kvinnosyn.


TräGård

I Trägård arbetade 5 konstnärer med industrisamhällets kulturarv mot bakgrund av en ekonomiska, politiska och sociala historien i Ådalen.  I arbetet ingick att tolka och synliggöra minnen och sammanfoga dem med spår i landskapet.
TräGård visade på möjligheter och alternativa lösningar.

 

Den senaste måltiden
Den senaste måltiden

Köja såg byggdes 1863 och var i drift till 1940-talet.
Huset står kvar, naturen tar över. Hus och natur förenas sakta.
Den senaste måltiden dukas upp. I juli står ett dygns arbetarmat på bordet. Det är havresoppa, spickesill och potäter, lax, jordgubbar med mjölk samt ost, hårt bröd, svagdricka och nubbe.

Huset och måltiden står kvar. Hus, måltid och natur förenas sakta.
Processen följs med kamera under ett år.

TräGård

 

Landmärken

Installation, trä och glödlampor, 11 x 3 meter.
Om flottning och sågverk i Ådalens industrilandskap.
Å Bergdahl, J Björkman, M de Vahl.

Folkhemmet/The swedish welfare state
Folkhemmet/The swedish welfare state

Installation i tömda Ådalsvägen 33 C Bollstabruk. I
ett hyreshus som byggdes efter Folkhemmets arkitektur 1953.
Det initierades ett ny arkitektur 1947, och nytt sätt att bo växte fram på femtitalet.
Folkhemmet med tvättstuga i källaren, egen balkong och något som kallades vardagsrum. Det stora köket ersattes av matplats i ett litet kök. Korta avstånd för mor mellan spis och skafferiet.
Beroende på roll i familjen, tänktes personens rörelser i rummen fram. Statliga rekommendationer utgick till olika föreningar och organisationer hur man skulle bo i det nya hemmet och dessa höll studiecirklar i ämnet.

I Folkhemmets lägenhet i Bollstabruk gestaltas vem som gjorde vad i lägenhetens olika utrymmen genom tapeter med porträtt från 1947 och 1953. De är gjorda med lokala fotografen Elna Johanssons glasplåtar. Rummens uppdelning synliggörs av tapetens utformning och förstärks i Pappas hörna, Äkta sängen, Matbordet, Soffhörnan, Lek under bänken, och Enbart pappa i det offentliga rummet. Spår på golvet markerar de revir mamma, pappa och dottern har. Skorna står kvar.

Huset fick rivningsbeslut sommaren 2005 efter statliga direktiv för kommunakuten, dvs. statlig hjälp till kommuner med hårt belastad ekonomi. Det revs 2009.
Från början till slutet var huset på Ådalsvägen ett nationellt bostadspolitiskt projekt i sin tid.