Om mej

I mina verk eller projekt landar jag ofta i individen/samhället/historien.
De blir relaterade till livet runt omkring oss, allt det som påverkar. Är vi vad vi äter, liksom?
Det kan vara politiken, könsrollerna, förväntningarna, drömmarna och viljan.
Struktur/individ. Materialen varierar, sammanhangen likaså.

Mitt arbete i genomsnitt är nog uppdelat cirka 50% som konstnär med egna verk och 50% med konstrelaterade uppdrag.
Jag uppskattar att alternera mitt eget konstnärskap i ensamhet med att samverka med andra människor mot ett gemensamt mål.
Dessa uppdrag har sinsemellan sett väldigt olika ut.

Till exempel kan nämnas
- Projektledare i olika projekt, har även projektledarutbildning
- Sex års erfarenhet som konstkonsult och rådgivande funktion både i offentliga
  sammanhang gentemot kommun och landsting men även inom näringsliv.
- Förundersökningar där gestaltningsfrågor är en viktig del.
- Teateruppsättningar, kostym och ibland scenografi, mestadels länsteatrar.
  Musikaler, barnteater, projektteater utomhus.
- Ordförande, konstförmedlare och curator i 7 år, Box Kraftverk, Ådalen, ett
  konstnärsdrivet galleri för nationell och internationell samtidskonst.
- Långvarig erfarenhet i olika konstnärsorganisationers styrelser.
- Grafisk formgivning och fotografi för informations/PR-material
- Inredning och lokalplanering

Åsa Bergdahl
Foto Mats de Vahl